Motor Yacht, MARQUIS 560,56ft

เรือเหมาลำ

ชนิดของเรือ: Motor Yacht, MARQUIS 560,56ft

จำนวนผู้เข้าพัก: 10 Guests (Maxiumum 15 guests)


ทัวร์นี้นรวม:

  • อาหารเที่ยง
  • รถตู้รับ-ส่ง 1คัน
  • เครื่องดื่ม & ขนม & เบียร์ 6 กระป๋องต่อคน
  • กัปตันและลูกเรือมืออาชีพ

เต็มวัน (8 ชั่วโมง) (9:00-17:00)

  • อ่าวพังงา & เกาะห้อง(กระบี่)
  • เกาะราชา
  • เกาะพีพี

ราคา :

119,000 บาท

ผู้เข้าพักเพิ่มเติม : (มากกว่า 10 คน)

3,800 บาทต่อคน